Gunnevi Törnroth
Gunnevi
Törnroth

Kupittaan Savi gav ut motiv av Gunnevi 1959-1964.
Kupittaan Savi Gunnevi Törnroth (née Rönngård)

De är signerade "GR" (Rönngård)
Kupittaan Savi Gunnevi Törnroth (née Rönngård) Signature

Gunnevi vid en av sina väggmålningar i Mässkärs Lotsstation.
Mässkär