Gunnevi Törnroth
Gunnevi
Törnroth

Curriculum Vitae

Född 13.03.39 i Jakobstad.
Avgångsbetyg från Ateneum i keramik och porslin 1959.
Praktikant på Arabias porslinsfabrik 1957.
Designer på Kuppittaan savi Oy i Åbo 1959 – 1964.
Lärare i teckning i St. Olofsskolan 1972 – 1978.
Illustrerat skolböcker för Söderströms Förlags Ab 1978 – 1986.
Ledare för barnens konstskola vid Åbo Svenska Arbetarinstitut 1991 – 1997.
Ledare för barnens konstklubb vi Åbo Kulturcentrum 1993 – 1996.
Lärare i konstämnen vid Åbo Svenska Arbetarinstitut 1967 – 2006.
Lärare i konstämnen vid Pargas Svenska Arbetarinstitut 1967 – 2006.
Lärare i konstämnen vid Turun Työväenopisto 1984 – 2006.
Lärare i akvarellmålning vid Pietarsaaren Työväenopisto 2005 – 2009.
Deltagit i sommarkurser i olje- och akvarellmålning sedan 1980. Som lärare har verkat Vieno Orre, Nandor Mikola, Carolus Enckel, Ari Laitinen och Cecilia Ceder.
Deltagit i gemensamma utställningar med Åbo konstklubb.
Utställningar på Ateljé Kämpe i Åbo 1996 och 1999.
Utställningar på Wikom gård i Nagu 1996 och 1997.
Stipendium från Kulturfonden 1997.
Utställning i Jakobstads tobaksmagasin 1999.
Utgivit 16 stycken Åboländska vykortsmotiv 2001 och 2005.
Stipendium från Kulturfonden 2003.
Utställning i Gamla Kommunalstugan i Pargas i samband med orgeldagarna 2003.
Utställning i Café Premiere i Åbo 2003.
Akvarellmålningskurs i Haapsalu 2005.
Väggmålningar i Mässkärs lotsstuga.
Akvarellutställning i Jakobstads tobaksmagasin 2009 tillsammans med Esa Tiainen och Terry Jiarvis.
Utställning av blomsterakvareller i Aspegrens trädgård, orangeriet. Jakobstad 2010.
Berättat och tecknat sagor i Jakobstadsbibliotekets regi under Runebergsveckan 2014.